Amir Amdouni
Advokat.

Utbildning
Jur.kand. Stockholms universitet, 2015
Medlem Advokatsamfundet:

Språk 
Svenska, engelska, arabiska

Erfarenhet
2015 – Biträdande jurist, Advokatfirman Devlet

Amir arbetar med byråns samtliga rättsområden med inriktning på brottmål, migrationsrätt och familjerätt. Amir åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Amir har ett genuint engagemang för personer i utsatta situationer och ett stort intresse för humanjuridik.