Carl Adam Åhnberg
Advokat

Utbildning
Jur.kand. Uppsalas Universitet 2011
Medlem Advokatsamfundet: 2015

Språk
Svenska, engelska

Erfarenhet
2012 – Advokatfirman Devlet
2012 – Ansvarig jurist på Seger Ekonomi & Inkasso
2011 – 2012 Biträdande jurist på annan byrå
2008 – 2011 Anställd inom Kriminalvården

Carl Adam har en bred erfarenhet av att arbeta inom alla områden av familjerätten med speciellt fokus på umgänges- och vårdnadsfrågor. Utöver detta har han erfarenhet av att arbeta med och driva processer inom fordringsrätt, migrationsrätt, arbetsrätt och tar uppdrag som såväl offentlig försvarare, målsägandebiträde som god man. Carl Adam är särskilt inriktad mot migrationsrätt inom vilket område han bland annat fått prövningstillstånd vid Migrationsöverdomstolen.