Ekrem Güngör
Advokat

Utbildning
Jur.kand. Stockholms universitet, 2009
Medlem Advokatsamfundet, 2012

Språk 
Svenska, engelska, turkiska, kurdiska.

Erfarenhet
2012 - Advokatfirman Devlet
2009-2012 Advokatfirman Salmi & Partners
2008-2009 BDO Revisonsbyrå
2005-2008 Skatteverket

Ekrem Güngör är advokat och arbetar med brottmål samt som ombud i tvister med Skatteverket. Ekrem åtar sig även uppdrag som målsägande-biträde och särskild företrädare för barn.

Ekrem har tidigare arbetat på Skatteverket samt revisionsbyrå som skattejurist och har därigenom en särskild specialisering inom skatterätten.