Ekrem Güngör
Advokat

Utbildning
Jur. Kand. Stockholms universitet: 2009
Medlem Advokatsamfundet: 2012

Språk 
svenska, engelska, turkiska, kurdiska.

Erfarenhet
2009-2012 Advokatfirman Salmi & Partners
2008-2009 BDO Revisonsbyrå
2005-2008 Skatteverket

Ekrem Güngör är advokat och arbetar med brottmål samt som ombud i tvister med Skatteverket. Ekrem åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Ekrem har tidigare arbetat på Skatteverket samt revisionsbyrå som skattejurist och har därigenom en särskild specialisering inom skatterätten.