Fredrik K. Rolandsson
Advokat

Utbildning
Jur.kand. Lunds universitet, 2009
Examen i Intellectual Property, Lunds universitet, 2009
Medlem Advokatsamfundet, 2013

Språk
Svenska, engelska

Erfarenhet
2013 – Advokatfirman Devlet
2009 – 2013 Advokatfirman Salmi & Partners

Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson arbetar främst med brottmål och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson har även stor erfarenhet av tvister rörande familjerätt, då främst rörande vårdnad, boende och umgänge med barn.

Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson åtar sig även uppdrag inom asylrätt samt LVU.