Fredrik K. Rolandsson
Advokat

Utbildning
Jur. Kand. Lunds universitet 2009
Examen i Intellectual Property Lunds universitet 2009
Medlem Advokatsamfundet: 2013

Språk
Svenska, engelska

Erfarenhet
2009 – 2013 Advokatfirman Salmi & Partners

Allmän praktik. Tar företrädesvis uppdrag inom humanjuridik och företräder privatpersoner i familjerättsliga frågor rörande vårdnad, boende och umgänge för barn samt bodelning. Tar även uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Stort intresse för varumärken, upphovsrätt och mönsterskydd.