Jelena Savic
Jur.kand.

Utbildning
Jur.kand. Lunds universitet, 2018

Språk
Svenska, Engelska, Serbiska, Kroatiska och Bosniska.

Erfarenhet
2018 – Advokatfirman Devlet

Jelena Savic är jurist och arbetar med brottmål, migrations- och asylrätt, socialrätt, familjerätt och allmän praktik.

Jelena har ett stort engagemang och intresse för den mänskliga aspekten av juridiken och har tidigare läst specialkurser i straff- och processrätt samt bevisvärdering. I sitt praktiska arbete har hon nytta av bland annat tidigare praktiker vid andra brottmålsbyråer och arbete som kriminalvårdare vid Kronobergshäktet. Vidare har hon i sitt examensarbete specialiserat sig på barns berättelser och hur dessa tolkas i olika utredningsprocesser samt utifrån barnpsykologins förståelse.