Jens Erixon
Advokat

Utbildning
Jur.kand, Uppsala universitet, 2011
Kriminologi, Stockholms universitet, 2012
Medlem Advokatsamfundet: 2017

Språk 
Svenska, engelska

Erfarenhet
2016 - Advokatfirman Devlet
2014-2016 Biträdande jurist, Advokatbyrå i Stockholm
2013-2014 Tingsnotarie, Gävle tingsrätt
2012-2013 Notarie, åklagarkammaren i Gävle
2011-2012 Trainee, Advokatbyrå i Uppsala

Jens åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn och arbetar med byråns samtliga rättsområden. Jens har vidare ett stort intresse för straffrätt.