Natalie Kojadinovic
Advokat

Utbildning
Juri.kand. Stockholms universitet 2010
Medlem Advokatsamfundet: 2015

Språk
Svenska, engelska, serbiska

Erfarenhet
2012 – Advokatfirman Devlet
2010 – 2012 Bolagsjurist på Unibail-Rodamco

Natalie har bred erfarenhet inom brottmål och som ombud i civilmål för såväl privatpersoner som företag. Hon åtar sig bland annat försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn inom brottmål, god mans uppdrag, samt uppdrag som offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen. Hon har därutöver erfarenhet inom hyresrätt, familjerätt, försäkringsrätt, köp- och avtalsrätt.