Advokatfirman Devlet

Din Advokatbyrå i Stockholm

Vår Vision

På Advokatfirman Devlet värdesätter vi egenskaper såsom lojalitet, förmågan att leva sig in i andras situationer och hög juridisk kompetens. Det är dessa egenskaper som konstituerar en god advokat…

Vad vi gör

Våra Tjänster

Brottmål

Brottmål, där vi åtar oss uppdrag både som offentliga försvarare och målsägandebiträde Som misstänkt har man i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare.

Läs mer

Familjerätt

Vårdnadstvister samt boende- och umgängesärenden Familjerätt innefattar all juridik som har med familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter mot varandra att göra. Hit räknas frågor om

Läs mer

Migrationsrätt

Ärenden rörande asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp för de områden inom juridiken som behandlar utländska medborgares rätt att befinna sig i Sverige.

Läs mer

Försäkringsrätt

Ärenden rörande både företagsförsäkringar och försäkringar hos privatpersoner Alla kan vi råka ut för en olycka. Olyckor i form av personskador kan drabba oss i

Läs mer

Fastighets- och hyresrätt

Frågor rörande bostadsrätter, hyresrätter och fastigheter Fastighetsrätt behandlar lagstiftning gällande fastigheter och däribland bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser av fastigheter. Det kan till exempel handla

Läs mer

Arbetsrätt

Anställningsavtal och uppsägningar Som arbetstagare har du alltid rätt att bli behandlad rättvist och med respekt. Du har rätt till humana arbetsförhållanden och tider, rätt

Läs mer

Skatterätt

Personbeskattning, företagsbeskattning och internationell beskattning Redovisning, deklaration, ägarförändringar, affärstransaktioner och utlandsaffärer genererar många skattefrågor och ibland även skatteprocesser i domstol.   Skatterätten är ett tekniskt

Läs mer

Avtalsrätt

Bolagsavtal, aktieägaravtal anställningsavtal, köpeavtal och dylikt Avtal av skilda slag kan träffas i syfte att åstadkomma en förändring eller säkerställa något bestående. Det kan handla

Läs mer
Företaget

Våra Jurister

Adress

Besöksadress: Regeringsgatan 109
Postadress: Box 3687, 103 59 Stockholm

Kontakt

E-mail: reception@devlet.se
Telefon: 08 518 177 77

Har du några frågor?

Advokatbyrån Devlet © 2019 All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy