• Drottninggatan 82, Stockholm, Sverige

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister mellan klient och advokat, samt mellan klient och advokatbyrå, avseende tjänster som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit klienten.

Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.