Anställningsavtal och uppsägningar

Som arbetstagare har du alltid rätt att bli behandlad rättvist och med respekt. Du har rätt till humana arbetsförhållanden och tider, rätt till ett visst medbestämmande på arbetsplatsen och rätt att aldrig bli diskriminerad eller trakasserad. Arbetsrätten reglerar också när och hur en anställning kan ta slut. För uppsägning eller avsked krävs alltid att arbetsgivaren har en saklig grund.

 

Som arbetsgivare har du rätt att kräva att arbetstagaren alltid uppträder lojalt mot, och inte på något sätt skadar, företaget. En arbetstagare måste stå för en fullgod arbetsprestation, följa arbetsgivarens ordningsföreskrifter, avstå från att bedriva konkurrerande verksamhet, visa integritet, respektera tystnadsplikt samt i övrigt visa omsorg och aktsamhet i arbetet. Många bestämmelser regleras i kollektivavtal istället för lag. Är du fackligt ansluten så är facket ditt primära skydd i arbetsrättsliga frågor.

 

Om du som arbetstagare eller arbetsgivare stöter på problem i ett arbetsförhållande kan vi hjälpa till med medling, rådgivning och om det krävs representation i tingsrätt eller arbetsdomstol.