Bolagsavtal, aktieägaravtal anställningsavtal, köpeavtal och dylikt

Avtal av skilda slag kan träffas i syfte att åstadkomma en förändring eller säkerställa något bestående. Det kan handla om att avtal ingås i samband med att en bostad ska anskaffas, en anställning ska påbörjas eller att pengar ska lånas. Avtalsrätt behandlar bland annat de regler som finns kring ett avtals uppkomst, tolkning, förändring och hävning.

 

Vi på Advokatfirman Devlet har en gedigen erfarenhet av avtalsrätt i vid bemärkelse och kan hjälpa dig vid bland annat upprättande, förhandling och granskning av allt från större och omfattande avtal till enkla överenskommelser. En bra avtalsutformning ökar ofta förutsättningarna för ett lyckat samarbete. Vi kan till exempel bistå i frågor om skuldebrev, äktenskapsförord och köpebrev.