Brottmål, där vi åtar oss uppdrag både som offentliga försvarare och målsägandebiträde

Som misstänkt har man i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare. Det kan man få redan under förundersökningen eller till en eventuell rättegång. Man har rätt till offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om man riskerar annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden. Om man vill ha en offentlig försvarare under förundersökningen ska man ta kontakt med åklagaren.

 

Det är sedan domstolen som fattar beslut om offentlig försvarare ska utses. Om åtal redan är väckt kan man vända sig direkt till domstolen för att få en offentlig försvarare under rättegången.

 

Vi på Advokatfirman åtar oss uppdrag både som privat och offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Vi tar emot förfrågningar från domstolarna och kan således agera offentliga försvarare i brottmål.