Vårdnadstvister samt boende- och umgängesärenden

Familjerätt innefattar all juridik som har med familjemedlemmars inbördes rättigheter och skyldigheter mot varandra att göra. Hit räknas frågor om arv, äktenskap/samboende, vårdnad/boende/umgänge, underhåll och bodelning. Vi på byrån har en bred erfarenhet av alla de frågor som innefattas i familjerätten.

 

Då ett förhållande inleds kan det vara en god idé att skriva ett äktenskapsförord eller samboavtal. Då ett förhållande tar slut blir det aktuellt att göra en bodelning som normalt görs genom ett bodelningsavtal. Om ert förhållande har tagit slut uppkommer ofta frågor om hur barnens situation ska lösas. Man bör tänka på att det är skillnad på vårdnad, den juridiska rättigheten att fatta beslut som rör barnet, och boende/umgänge, var barnet fysiskt befinner sig.

 

Vi på Devlet kan hjälpa er med en helhetslösning som tar hänsyn till alla de problem en separation kan innebära antingen genom att skriva avtal eller genom att väcka talan vid tingsrätten. Inom arvsrätten kan vi hjälpa dig att upprätta eller klandra ett testamente, göra en bodelning och bouppteckning samt att utföra arvsskiften.