Frågor rörande bostadsrätter, hyresrätter och fastigheter

Fastighetsrätt behandlar lagstiftning gällande fastigheter och däribland bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser av fastigheter. Det kan till exempel handla om att tomter behöver avstyckas eller det föreligger fel i fastighet.

 

Hyresrätten behandlar aktuella regler för den upplåtelseform där en hyresgäst varaktigt hyr en bostad eller lokal av en hyresvärd. För att upplåtelsen ska betraktas som hyra krävs att part genom avtal upplåtits hus eller del av hus till nyttjande mot ersättning.

 

Advokatfirman Devlet har stor erfarenhet och kompetens inom fastighets- och hyresrättslig rådgivning och kan biträda dig i frågor om hyresrätter, bostadsrätter och juridik kring fastigheter. Detta omfattar bland annat granskning, upprättande samt förhandling av hyresavtal och handläggning av ärenden inom bostadsrättsjuridik samt mycket mer.