Ärenden rörande både företagsförsäkringar och försäkringar hos privatpersoner

Alla kan vi råka ut för en olycka. Olyckor i form av personskador kan drabba oss i trafiken, på arbetet eller i hemmet. En olycka kan även resultera i en sakskada i form av t.ex. vattenskador, brandskador eller krockskador. Vi får ofta kontakt med klienter som är omedvetna om sin rätt att få ekonomisk ersättning för den skada som tillfogats dem.

 

Försäkringsbolagens villkor kan ofta vara snåriga och svåra att förstå. Vi på Advokatfirman Devlet kan hjälpa dig att reda ut i vilka situationer du har rätt till ersättning för din skada. Vi kan även hjälpa dig om du redan blivit nekad ersättning eller om försäkringsbolaget satt ersättningsnivån för lågt. Vi har en omfattande erfarenhet av försäkringsärenden och företräder både privatpersoner och företag i försäkrings- samt skadeståndstvister.