Kontakt

ahnberg@devlet.se

072-166 90 21

Carl Adam Åhnberg

Advokat

Advokat Carl Adam Åhnberg arbetar främst med brottmål och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Advokat Carl Adam Åhnberg har även en stor erfarenhet av Migrationsrätt och biträder klienter i bl.a. asylfrågor samt frågor rörande arbetstillstånd.

Advokat Carl Adam Åhnberg åtar sig även uppdrag i mål gällande LVM, LVU och LPT.

Utbildning

Jur.kand. Uppsalas universitet, 2011
Medlem Advokatsamfundet, 2015

Språk

Svenska, engelska

Erfarenhet

2012 – Advokatfirman Devlet
2012 – Ansvarig jurist på Seger Ekonomi & Inkasso
2011 – 2012 Biträdande jurist på annan byrå
2008 – 2011 Anställd inom Kriminalvården
Företaget

Våra Jurister