Kontakt

trotzig@devlet.se

072 224 73 62

Emanuel Trotzig

Jur.kand.

Emanuel Trotzig arbetar med advokatbyråns samtliga verksamhets-områden och åtar sig bland annat uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare, god man, biträde inom familjerätt och migrationsmål samt LVU, LVM och LPT.

Emanuel har erfarenheter både från domstol och affärsjuridisk advokatbyrå. Han har ett särskilt intresse för brottmål.

Utbildning

Jur.kand. Stockholms universitet, 2016

Språk

Svenska och Engelska

Erfarenhet

Advokatfirman Devlet, 2019 –
Biträdande jurist, affärsjuridisk advokatbyrå, 2018
Tingsnotarie Södertörns tingsrätt, 2016 – 2018
Sommarnotarie Kammarrätten i Stockholm, 2014
Kriminalvårdare, 2012–2016
Företaget

Våra Jurister