Kontakt

devlet@devlet.se

070 007 07 07

Jur.kand.

Utbildning

Jur.kand.

Språk

Svenska och Engelska

Erfarenhet

2019 – Advokatfirman Devlet
Företaget

Våra Jurister