Kontakt

ekonomi@devlet.se

070- 543 88 52

Emre Celebi

Ekonom

Utbildning

Bilkent University, Turkiet

Språk

Svenska, engelska och turkiska

Erfarenhet

Företaget

Våra Jurister