Oscar Rådberg

Kontakt

radberg@devlet.se

072 452 21 52

Oscar Rådberg

Jur.kand.

Oscar arbetar med byråns samtliga rättsområden. Han åtar sig bland annat förordnanden som målsägandebiträde, särskild företrädare, god man inom familje- och fastighetsrätt, rättegångsbiträde samt uppdrag som offentligt biträde.

Oscar har bred erfarenhet som ombud i civilmål i domstol. Han har bland annat varit ombud i tvister gällande fastigheter och bostadsrätter, såsom servitut, arrende och fel i bostad. Vidare har han varit ombud i tvister avseende arv, samäganderätt, hyra, klander av testamente, fordringar, avtal, köp, konkurs samt bodelningar.

Oscar åtar sig även uppdrag att upprätta testamenten, bouppteckningar, äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev och gåvobrev med mera.

Utbildning

Jur.kand, Stockholms universitet, 2011
Kriminologi, Stockholms universitet, 2009
Ekonomi, Stockholms universitet, 2011

Språk

Svenska, finska, engelska.

Erfarenhet

2017 – Advokatfirman Devlet
2014-2016 Processjurist och rättegångsombud, juristbyrå i Stockholm
2013-2014 Biträdande jurist inom obestånd, juristbyrå i Stockholm
2011-2013 Tingsnotarie, Nyköpings tingsrätt
Företaget

Våra Jurister