Kontakt

hansson@devlet.se

073-091 24 53

Patrik Hansson

Jur.kand.

Patrik Hansson arbetar med advokatbyråns samtliga verksamhets-
områden och åtar sig bland annat uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare, god man, biträde inom familjerätt och migrationsmål, skadeståndsrätt samt LVU, LVM och LPT.

 

Patrik har ett särskilt intresse för straff- och processrätt.

Utbildning

Jur.kand. Uppsala universitet, 2020

Språk

Svenska, engelska

Erfarenhet

2020 – Advokatfirman Devlet
Företaget

Våra Jurister