Ärenden rörande asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp för de områden inom juridiken som behandlar utländska medborgares rätt att befinna sig i Sverige. Att komma till ett främmande land kan vara något av det mest omskakande som kan hända en människa. Det finns en mängd nya lagar att regler att förhålla sig till och det kan vara svårt att veta hur man på bästa sätt ska kunna ta tillvara sina rättigheter.
På Advokatfirman Devlet har vi en bred erfarenhet och kunskap som rör alla områden av migrationsrätten. Vi kan t.ex. hjälpa dig med frågor rörande din egen eller dina anhörigas rätt till uppehållstillstånd, rätten till arbetstillstånd, hur man överklagar Migrationsverkets beslut, frågor kring asylärenden, samt mycket mer. Vi har även många uppdrag som offentligt biträde och för då din talan under hela ärendets gång samt vid eventuella domstolsförhandlingar.