Personbeskattning, företagsbeskattning och internationell beskattning

Redovisning, deklaration, ägarförändringar, affärstransaktioner och utlandsaffärer genererar många skattefrågor och ibland även skatteprocesser i domstol.

 

Skatterätten är ett tekniskt svårt område som kontinuerligt är under förändring. Lagstiftningen reglerar allt från privatpersoners inkomstskatt till koncernbeskattning, mervärdesskatte-lagstiftning, punktskatter och reglerna om arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Vi på Advokatfirman Devlet hjälper dig bl.a. i tvister där Skattverket fattat beslut som har gått er emot.