Advokatfirman Devlet åtar sig även uppdrag inom socialrättens område. Vi åtar vi oss uppdrag som rör omhändertaganden enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM) och uppdrag rörande Lag och psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Att vara aktuell för insatser enligt någon av dessa bestämmelser kan vara väldigt påfrestande för den enskilde individen. Vi på Advokatfirman Devlet har stor erfarenhet av arbete med socialrätt.